Accigo Ressursforsterkning

Accigo Ressursforsterkning

Ansettelse av kritiske prosjekt- og lederroller

Alle som har vært med på virksomhetskritiske IT-prosjekter og tilhørende endringsreise vet at bemanning med riktige nøkkelpersoner er minst like viktig som selve IT-løsningen. Kombinasjonen av Accigos erfaring og kompetanse på intranett/ekstranett og vår forretningsfilosofi Harmoni satt i System ™ har i praksis ført til at vi i tillegg til å være ansvarlig for IT levering, også vil bli engasjert i oppdrag å stå på såkalt kundens side, med kompetanse og kvalitet roller mot andre IT-selskap. En kunde og markedssituasjon som har oppstått, men selvfølgelig noe vi verdsetter høyt. Spesielt i lys av utviklingen til en Accigo konsulent mot et høyere nivå. Over tid kan vi kombinere vår erfaring med og noen ganger stå på klientsiden (bestillersiden) og noen ganger i rollen som leverandør.

Accigo Resource Enhancement betyr at en eller flere Accigo konsulenter inngår i et eksisterende prosjekt for kunden og personalets kritiske prosjektroller. For eksempel, bidra til å utvikle krav, FIT / GAP-analyse, prosjekt, anvendelse kompetanse, systemutviklere, løsningsarkitekter, kvalitetskontroll, utvikling av det grafiske brukergrensesnittet (vanligvis en mangelressurs), testledere, rådgivning ledelse, etc.

Accigo Driftstjenster NO

Kontakt oss