ATP Support

ATP Support

Tenk langsiktig og oppnå maksimal nytteverdi med Accigo Trygghet & Progress™

 

En investering i nye IT-baserte forretningssystemer, enten det er intranett, ekstranett, ERP, CRM eller beslutningsstøtte bør alltid representere forbedringer og effektivitetsgevinster. Dessverre mister de alle fleste muligheten til å hente hjem full effekt av sine investeringer. Vår erfaring er at det er først når man tar i bruk første versjon at den egentlige reisen mot maksimal nytteeffekt starter.

Accigo Trygghet & Progress™ er en effektiv metode, og verktøy, for brukerstøtte, operativ ledelse og maksimert forbedringseffekt. Ordet Trygget tar for seg den daglige operative støtten som sikrer de positive brukeropplevelsene. I ordet Progress inngår verktøy og tjenestetilbud for å sikre en metodisk tilnærming som skaper forutsetninger for kontinuerlig, år etter år, maksimering av nytteeffekter og med det avkastningen på IT-investeringer (Return of Investment, ROI).

 

Kontakt oss