CRM

CRM

Systematisk håndtering av dine kunderelasjoner

 

Gode relasjoner til kunder og leverandører er noe av det viktigste en bedrift har. Et velfungerende CRM system kan hjelpe din virksomhet i arbeidet med å styrke denne typen relasjoner og optimalisere arbeidsprosesser med eksterne kontakter. Med vår kompetanse og erfaring bidrar Accigo til å skape et CRM system som hjelper ditt selskap med å effektivisere prosesser og øke lønnsomheten i tilknytning til dine relasjoner.

For at vi skal kunne hjelpe dere på veien mot et optimalt CRM system, handler det minst like mye om forståelse av deres bransje og prosesser, som den teknikken som ligger bak løsningen. Vi anser det også som svært viktig at et CRM prosjekt ikke blir behandlet som et rent IT-prosjekt, men et prosjekt med mennesker som skal forstå og ta aktiv del i forandringen. Ved denne typen investeringer er det også viktig at vi sammen skaper klarhet i hvilken nytte man vil oppnå innenfor ulike områder ved implementeringen av et CRM system. Gjennom vårt bidrag i å skape denne helheten skaper vi det vi kaller Harmoni satt i system™.

Accigo sin løsninger er basert på Microsoft Dynamics CRM som man finner igjen hos selskaper over hele verden. Med Accigo XRM One Step, vårt standardtilbud basert på Microsoft Dynamics XRM, gir vi deg full kontroll på alle relasjonene dine. Tilbudet er utformet slik at du så raskt som mulig skal komme i gang og dermed få kontroll på dine forretningsforbindelser.

Vår løsning innebærer at dere får en egen produktivitetscoach som er med dere fra start gjennom hele implementasjonen og frem til dere er selvgående og har fått kontinuitet i deres anvendelse av CRM.

 

Kontakt oss