Systemsintegrasjon

Systemsintegrasjon

IT-løsningene hos de fleste virksomheter kjennetegnes ved at det anvendes ulike programvareløsninger for respektive forretningsprosesser. Dette medfører et stort behov for effektiv kommunikasjon mellom systemene for på den måten å sikre konsistens og kvalitet på virksomhetens data.

Accigo sin lange erfaring med integrasjon basert på Microsoft sitt integreringsverktøy er din garanti for sikker data. Dette er uavhengig av om vi hjelper deg med et integrasjonsprosjekt fra kravspesifikasjon til drift, vedlikehold og støtte, eller ved å bidra til at du får kontroll over alle dine eksisterende integrasjoner.

Vi skiller oss fra andre leverandører gjennom vårt kundeløfte Harmoni satt i systemTM. Vår forretningsforståelse og bransjekunnskap bidrar til at vi enkelt kan avklare ditt behov og unngå vanlige fallgruver. Vi leverer ikke bare en IT-konsulent som installerer, men sikrer at løsningene settes sammen og utvikler seg på en robust, sikker og effektiv måte i tett dialog med deg som kunde. Accigo vet hvilke plattformer og teknologier som skal anvendes for å skape rett design og arkitektur for din bedrift. I sum betyr dette at du får en smidigere, kostnadseffektivt og oversiktlig driftsmiljø.

Kontakt oss