Web & Productivity

Web & Productivity

Suksess med systemstøtte

 

Støttesystemer for samarbeid og informasjonshåndtering kan inneholde et bredt spekter av deler avhengig av løsningens hensikt. Dette viser hvorfor det er viktig å stille strenge krav til leverandørens profesjonalitet og evne til å ta vare på standardsystemers fleksible funksjonalitet. Uansett hva vil det overordnede målet alltid være å oppnå effektivitetsgevinster ved å forenkle muligheten til å dele relevant og korrekt informasjon.

Altfor mange organisasjoner går glipp av den fulle effekten av sine investeringer i informasjonsrettede IT-løsninger. Årsaken kan f.eks. være at Sharepoint-prosjektet i utgangspunktet ble solgt inn på tynt grunnlag eller at prosjekter startes og gjennomføres uten en tydelig forståelse for hvilken nytteeffekt den ferdige løsningen skal gi.

Accigo sine løsninger for samarbeid og informasjonsinnhenting, inkludert tilhørende portaler, er i hovedsak basert på Microsoft Sharepoint. Accigo har mange års kompetanse med utvikling av den tekniske løsningen, såvel som å hjelpe kundene og implementere løsningen i sin virksomhet med suksess. Dette er handler vanligvis mer om selskapet selv enn IT, og det er derfor avgjørende å jobbe tett med din organisasjon for å sikre at løsningen forblir relevant og en langsiktig suksess. Dette bidrar til å skape det vi kaller Harmoni satt i systemTM .

Les mer om:

Nyimplementation: Implementasjon av nytt intranett eller ekstranett fra starten av.

Trygghet & Progress™: Driftstjenester for å sikre langsiktig nytte av sine IT-investeringer innen intranett eller ekstranett.

Ressursforsterkning: Bemanning av kritiske prosjekt- og forvaltningsroller.

Kontakt oss