Accigo Nyimplementering

Accigo Nyimplementering

Å implementere nytt intranett/ekstranett helt fra starten.

Den vanligste feilen som gjøres når man skal ha nytt intranett/ekstranett er at man tar for lett på det innledende og grunnleggende arbeidet, samt at man forsøker å løse alt på en gang. Noe som vanligvis betyr at ting ikke blir slik man ønsket, med misfornøyde brukere, og med tapte effektgevinster.

Det er viktig at alle involverte, inkludert leverandøren, forstår at implementeringen av et vellykket intranett er en gradvis prosess, hvor bedriftens kravspesifikasjoner er i endring og kontinuerlig må kunne håndteres og vurderes.

Fire viktige steg til langsiktig suksess med intranettet ditt:

  • Forståelse for hvilke informasjons- og kommunikasjonsprosesser som skal håndteres, og hvordan dette gjøres for å oppnå maksimal nytteeffekt.
  • Kunnskap og erfaring innen endringsledelse, samt inngående forståelse for kundens virksomhet og bransje. Brukernes tålmodighet er begrenset, og håndtert på riktig måte kan det være en suksessfaktor i stedet for en risikofaktor.
  • Sharepoint er omfattende og uoversiktelig. For å kunne utnytte de riktige elementene i Sharepoint behøver du en klar plan for hva du vil gjøre. Det er derfor grunnleggende viktig å få definert hva du ønsker å oppnå med oppsettet.
  • Å implementere et intranett/ekstranett er ikke et engangstiltak. Det krever kontinuerlige forbedringer, og en aktiv kontroll og styring. Det er først da du vil få maksimal avkasting på på din Sharepoint investering.

Vårt tilbud til våre kunder er tredelt for å sikre at vi er dynamiske, uten å inngå kompromiss med «Best Practice» og vår lange erfaring.

Nyimplementering og prosjektleveranser

Vi tar ansvar for å lede kunden fra start til slutt, og langsiktig ledelse for å oppnå maksimal forretningsverdi. For eksempel kravdefinisjoner og løsningsdesign basert på grafisk å visualisere de viktigste delene av løsningen, nytte-analyse hvor Accigo har utviklet egne verktøy for å effektivisere arbeidet, løsningsbeskrivelse, levering og implementering hos kunden.

De to andre delene av vår tredelte tilbud er Accigo Trygghet & Progress™ og Accigo Resource Enhancement, som du kan lese mer om ved å klikke på relaterte lenker.

Accigo Driftstjenster NO

 

Kontakt oss