Business Intelligence

Business Intelligence

Et riktig situasjonsbilde skaper grunnlag for gode beslutninger

Mange virksomheter og beslutningstakere har behov for mer enn kun et statusbilde, og trenger et verktøy som bistår til grundig analyse av status, forklaring av avvik, og dannelse av underlag for rett beslutning om tiltak når en prosess leverer resultat som avviker fra ønske. Business Intelligence (BI) eller beslutningsadministrasjon er verktøyet som kan hjelpe din bedrift med å innhente og strukturere relevante data i og omkring din virksomhet til verdifull informasjon.

Informasjon tilgjengelig i sanntid kan være avgjørende for en virksomhet, slik at man kan agere raskt og iverksette korrigerende tiltak før avvikene blir for store. Eller enda bedre, dersom man ønsker å treffe beslutninger basert på spådommer om fremtiden og påvirke fremtid resultat gjennom aktive tiltak. Da snakker vi om å kombinere BI, ikke bare med tradisjonell ERP, men også med prognoseverktøy og ikke minst de spennende teknologiparadigmene, Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens (AI).

Vi i Accigo behersker disse utfordringene, og legger spesiell vekt på å levere på BI da vi anser dette som et hovedområde innen digitalisering av fremtidens suksessbedrifter.

De fleste av våre leveranser er basert på Microsoft sin Business Intelligence plattform.
Men mange leveranser er også supplert med bidrag fra noen av våre andre partnere som f.eks. Bizview. Bizview leverer ledende verktøy innen finansiell og logistisk budsjettering, prognostisering og operasjonell analyse.

 

Kontakt oss