Ansvar

For Accigo er det viktig med en tydelig ansvarsfordeling slik at både dere som kunde og vi som leverandør kan føle oss trygg. Se video under for å lære mer om hva vi mener med å ta ansvar i en digitaliseringsprosess.

 

 

Å skape forandring krever beslutninger. Beslutninger innebærer å ta valg. Alle med resultat- og budsjettansvar har kjent på følelsen av uroen som følger av risiko knyttet til valg. Det å innføre en ny digital plattform for en virksomhet innebærer flere former for risiko som må tas stilling til og håndteres.

Vi i Accigo tar ansvar ved å synliggjøre og håndtere risiko når vi hjelper våre kunder å implementere en ny digital plattform. Det innebærer at vi er tydelige på hvilken risiko vi som leverandøren tar ansvar for, og hvilke risikofaktorer kunden selv må være forberedt på å håndtere.

Gjennom denne tilnærming åpner vi for vår samarbeidsmodell Harmoni satt i systemTM. Å være tydelig på hvordan vi forvalter vårt ansvar i et samarbeid, er en av våre kjerneverdier og noe som vi vet våre kunder verdsetter.

 

 

Kontakt oss