Forretnings- og virksomhetsutvikling basert på digitale løsninger

Det er hvordan vi gjør det som gjør oss annerledes. Vi kaller det Harmoni satt i system™.

Digitalisering handler 90% om mennesker og 10% om teknologi

I våre kunde-partnerskap jobber vi med forretningsutvikling og ser på hvordan teknologi kan muliggjøre dette. Takket være teknologi er det nå mulig å utvikle produkter og tjenester på en måte som ikke tidligere var mulig. Man kan jobbe smartere og mer effektivt takket være nye digitale verktøy. Men, teknologi har liten nytte hvis ingen bruker den. For det er først når samspillet mellom menneske og teknologi er riktig balansert at man opplever den fulle effekten av digitalisering.

ANBEFALT GUIDE

Slik skaper dere en digital kultur sammen

Visste du at bare 34% av dine ansatte vil ta i bruk ny teknologi som du implementerer i selskapet? De resterende 66% vil enten nøle eller rett og slett bare ignorere det og fortsette som før.

Våre erfaringer for å lykkes er:

 

  • Synliggjør hvilken verdi digitaliseringen får for brukerne
  • Motiver medarbeiderne ved hjelp av mer effektive arbeidsmetoder
  • Ta små skritt ofte
  • Forsikre deg om at lederne av selskapet er involvert i digitaliseringen
Video

Harmoni satt i system™

Hele Accigo er fundert i forretningskonseptet vi utviklet da vi startet, Harmoni satt i system™ . Det forklarer vår unike tilnærming og de metodene vi  anvender for å sikre trygge prosjekter og relevante tjenester innen digitalisering.

VÅRE ANSATTE FORTELLER

Vi er et annerledes konsulentselskap som verdsetter forretningsutvikling like høyt som selve teknologien og hva den muliggjør

- Maria Lennman