Trenger dere å styrke virksomheten med digital lederkompetanse?

I en verden der den digitale utvikling går i rasende fart, hjelper vi folk å oppnå suksess og bærekraft i prosjektene sine.

 

Accigo
Konsulter sitter och pratar med varadra och User Adoption
Med mennesket i sentrum

Vi leder for å skape driftsfordeler

Vi leder mennesker og organisasjoner gjennom digitaliseringen med mennesket i sentrum, og med teknologi som skaper muligheter. Vi fokuserer på å skape verdi for den enkelte, for at det i neste omgang skal ha en effekt på hele organisasjonen. Våre samlede kunnskaper innen endringsledelse, prosjektledelse og styring, og vår dype tekniske kunnskap, er vår styrke.

Vanliga utfordringer

Trenger du hjelp med noe av dette?

Her er noen av de vanligste utfordringene vi støter på.

Kjenner du deg igjen? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Lede tester

Vi kan bistå med kompetanse på testledelse. Perfekt hvis dere for eksempel trenger å styrke et internt prosjektteam.

Lede endringer

Led organisasjonen trygt og sikkert gjennom digitaliseringen.

Lede IT-prosjekter

Gjennomfør små og store IT-prosjekter med suksess og ønsket resultat.

Lede kreativt

Utvikle lederne og virksomheten deres basert på prinsippene for kreativitet.

Fordelene ved Accigo Cloud Expertise

Er vi den rette for deg?

Fokus på menneskene

Dine brukere er vårt fokus, og for oss handler digitalisering 90 % om mennesker – det er vårt fokus.

Tilpassede prosesser

Det finnes ingen standardløsning, men det finnes en beste løsning for deg og brukerne dine.

Rett team for deg

Implementering av ny teknologi må deles inn i mange mindre deler. Derfor setter vi sammen et team med riktig kompetanse for dine behov.

Kompetanse

Digitalt lederskap

Innenfor rammen av digitalt lederskap er det en rekke viktige kompetanser man trenger for å lykkes. Vi har samlet de av kompetansene som det er størst etterspørsel etter. Er du nysgjerrig? Ta kontakt med oss!

Agilt lederskap

Agilt lederskap har fått fotfeste i mange organisasjoner. Men er det egentlig så stor forskjell fra hvordan ting ble gjort før?

Agilt lederskap handler om å maksimere det teamet kan få til for øyeblikket, samtidig som man har målet i sikte. For at teamet skal oppfylle sitt fulle potensial, har en agil leder i oppgave å legge til rette for endringer og skape forutsetninger og rom for eksperimenter, selvledelse og beslutningstaging.

Basert på formål og delmål vil en agil leder prioritere og justere i små steg om gangen. Det er som å holde øye med horisonten for å navigere grundig og systematisk mot målet, samtidig som man får med seg alle detaljene, slik at båten skal seile så fort som mulig.

Det er nok mange som har jobbet sånn hele tiden, men nå har det fått en etikett.

Endringsledelse

Når verden oppfattes som stadig mer usikker, stilles det større krav til vår evne til kontinuerlig tilpasning. Vi ser ikke på en endring som en lineær prosess med et tydelig start og mål. I stedet tror vi at det handler om å utvikle kundenes evne og kapasitet til å kunne tilpasse seg omgivelsene raskere. Vi ser på endringsledelse som nøkkelen til å lykkes med å lede enkeltpersoner og organisasjoner gjennom digitaliseringen og en digitale omstillingen.

Sammen med kundene våre har vi utviklet Digital Adoption Model, som er inspirert av ADKAR-modellen og prinsipper for kreativitet. Modellen forener teknologi og mennesker med bedriftens forretningsmål. Sammen har vi hjulpet over 30 000 ansatte med å omstille seg til en digital arbeidsplass.

Produkteier

Som produkteier er man ansvarlig for å maksimere verdien av produktet sitt, videreutvikle produktet og definere og prioritere teamets ordrereserve. Rollen som produkteier defineres av samarbeidet i teamet. Man trenger god evne til å kommunisere og se ting fra ulike perspektiver for å kunne tilpasse budskapet til forskjellige typer interessenter. Man må også ha teknisk kompetanse og evne til å treffe beslutninger. En forutsetning for å kunne drive prosjekter effektivt fremover er at man som produkteier har fullmakt til å treffe beslutninger.

Prosjektledelse

Å lede et prosjekt handler om å få et team til å skape verdier sammen innenfor gitte rammer. Prosjektledelse har mer å gjøre med lederegenskaper og kommunikasjon enn med metode og prosjektplaner.

Kommunikasjon er sentralt for at bestillerne og teamet skal føle seg trygge på hva som skjer, og hvorfor. Kommunikasjon skaper sikrere prosjekter og bedre resultater.

Vellykkede prosjektledere må se seg selv som en del av teamet, en del av leveringsapparatet, for å lede på en god måte. Man må fange følge med på alle signaler og ha daglig kontakt med teamet for å kunne fange opp og håndtere risikoer før de utvikler seg til reelle problemer.

Ved å delta i og støtte beslutninger i det daglige arbeidet får prosjektlederen kontroll uten å måtte kontrollere. Vi tror at medlemmene i et prosjekt selv evner å løse problemer når de oppstår.

Vi har lykkes med å håndtere multinasjonale prosjekter som har involvert flere organisasjoner, med de kultur- og språkbarrierene som fulgte med, alt på tvers av ulike tidssoner. Vi gjennomfører store og små prosjekter med samme mål om maksimal verdi for den enkelte og for organisasjonen.

Safe

Med utviklingen av kreative metoder har Scaled Agile Framework (SAFe®) blitt et stadig mer vanlig rammeverk for å hjelpe større organisasjoner med å utvikle og levere programvare og systemer på kortest mulig tid. SAFe er basert på en «lean» og «agile» utvikling og er skalerbar og justerbar, for at alle organisasjoner skal kunne tilpasse arbeidsmetodene etter sine egne behov.

For at organisasjonene skal lykkes med SAFe, ser vi at de trenger ledere som går foran, som driver og opprettholder organisasjonsendringen. Som gjennom fremragende forretningsdrift styrker både enkeltpersoner og team og får dem til å nå sitt fulle potensial. Det krever at man skaper en læringskultur, og at lederne følger kjerneverdiene i rammeverket. Ledelse i SAFe innebærer ofte roller som «scrum master» eller «product owner», der flere tverrfunksjonelle kreative team med personer fra både forretnings- og utviklingsteamene utvikler kreative prosedyrer. Disse prosedyrene virker sammen og synkroniserer arbeidet for å skape maksimal forretningsverdi.

Scrum master

Å lede i rollen som «scrum master» med støtte fra det kreative rammeverket handler om å skape forutsetninger for at teamet skal kunne maksimere verdiene sine. Rammeverket brukes som en støttestruktur. Deretter handler det om å proaktivt lede, engasjere, inspirere, og om nødvendig lære opp alle, uansett hvilken rolle de har i teamet, til å forstå arbeidsmetoder, verktøy og oppgaver.

Vellykkede scrum masters evner å skape forutsetninger og tydelige rammer og å få alle til å bidra. Og at man over tid holder hele teamet energisk og fokusert, og bidrar til maksimal fremgang – uten at man dermed syr puter under armene på teamet. Kunnskap om rammeverk, verktøy, kommunikasjon og mennesker er nøklene til suksess!

Målet med hver iterasjon er konstante forbedringer på veien mot målet og verdiene.

Testledelse

Dessverre er testledelse ofte en undervurdert oppgave. I virkeligheten er det en rolle som gir enorme muligheter til å påvirke og lære opp organisasjonen både til å bli superflink til å teste IT-løsningene sine, og til at medarbeiderne blir superbrukere. Testledelsen har også mulighet til å støtte virksomheten og administrasjonen på veien mot kontinuerlig utvikling, slik at de kan jobbe selvstendig med oppgraderingsprosjekter og nyutvikling. For det organisasjonen virkelig trenger, er verktøy, strukturer, kommunikasjon og arbeidsmetoder for en effektiv kvalitetssikring over tid.

En testleder utarbeider testplaner og testrapporter, planlegger og leder tester, utarbeider dokumentasjon og fører an på veien videre.

Som testledere vet vi hvor viktig det er skjerpe på de digitale verktøyene, strukturen og kommunikasjonen for å kunne lede med full fremgang. Det er slik vi jobber!

Accigo
Digital Adoption model

Accigos leveringsmodell

For at både vi og kundene våre skal ha full kontroll over hele leveransen, har vi utviklet en detaljert leveringsmodell. Den er basert på standard-rammeverkene SCRUM, Agile og SAFe, noe som blant annet betyr at det er lett å legge til mer kompetanse i løpet av prosjektet. En av de store fordelene ved vår leveringsmodell er at vi forkorter «tiden til markedet» ved å starte med å definere et MVP (Minimum Viable Product) og deretter jobbe videre mot de langsiktige digitaliseringsmålene, trinn for trinn.

Accigos eksperter

Noen av oss som jobber med digitalt lederskap

Lisa Lindvall

  • Projektledare User Adoption
Sanna Johansson

Sanna Johansson

  • Projektledare, Testledare och Scrum Master

Vincent Vukovic

  • Cyber Security Advisor

Robert Schmatz

  • Projektledare, Programledare
Accigo, digitala lösningar, digitalisering, verktyg, användarupplevelsen, datadrivet
LAG EN DIGITAL ARBEIDSPLASS SAMMEN MED OSS

Kontakt teamet vårt for mer informasjon

Du vil kanskje vite hvor du skal begynne, hvordan du kan bli bedre, eller hvordan du skal komme videre? Uansett er du alltid velkommen til å kontakte oss for å få mer hjelp.

Sanna kan hjelpe deg videre

Vil du ha personlig kontakt med en gang?

Sanna er kontaktperson for Digitalt lederskap og hjelper deg gjerne videre. Send en e-post til henne, så får du svar snart.