Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 (sammen med Power Platform) er Microsofts plattform for forretningssystemer. Intelligente og spesialbygde applikasjoner som samarbeider med en felles datakilde og skaper fremtidens forretningsprosesser i skyen.

Accigo

Accigos syn på fremtidige bedriftssystemer

Megatrender som globalisering, digitalisering og fokus på bærekraft skaper utfordringer for gårsdagens forretningssystem. Forretningssystemene er utviklet over tid for å håndtere stadig større deler av selskapenes forretningsprosesser. Underveis har imidlertid mange systemer blitt altfor kompliserte, og dette begrenser deres evne til raskt å håndtere endring og innovasjon.

Et moderne foretakssystem må kunne støtte både stabilitet i standardprosesser samtidig som det muliggjør endring, effektivitet, fleksibilitet og innovasjon. Dynamics 365 håndterer disse utfordringene. Den har et stabilt grunnlag for standardprosesser, og i kombinasjon med den voksende verktøykassen innen Power Platform kan verdien skapes gjennom produktivitetsforbedrende løsninger  og automatiserte prosesser.

Sikker fremtid i skyen

Dynamics 365 og Power Platform oppdateres kontinuerlig. Dette betyr at dere ikke lenger trenger å implementere store omfattende oppdateringer som forstyrrer eller lammer virksomheten. Plattformen administreres dessuten i Microsofts skytjeneste Azure, noe som betyr høy ytelse og maksimal sikkerhet.

Fleksibilitet med 360 visning av dataene dine

Dynamics 365s applikasjoner for forretningsprosesser suppleres av Power Platforms visuelle grensesnitt hvor det kan utvikles konkurransedyktige løsninger og applikasjoner.

Automatisering og effektivitet

Du kan spesial-tilpasse forretningsprosessene dine gjennom intelligente løsninger og øke produktiviteten i alle deler av selskapets forretningssystem, uavhengig av kompleksitet.

Kontakt

Vil du vite mer om å jobbe med Dynamics 365?

Kontakt oss gjerne, så forteller vi deg mer. Både om hvordan vi kan hjelpe deg med Dynamics 365, men også hvordan vi sikrer prosjekter og tjenester ved hjelp av vårt forretningskonsept Harmoni satt i system™.

 

  • Vi ser på våre kundeforhold som partnerskap
  • Sammen utfordrer vi gamle strukturer og kjente arbeidsprosesser

Urval av plattformar vi arbetar med

Microsoft Partner

Accigo Microsoft Partner