Maksimal avkastning

Det at våre kunder oppnår maksimal avkastning på sine investeringer er viktig for oss i Accigo. Se filmen for å forstå hva vi mener med maksimal avkastning og hvordan vi i samarbeid med våre kunder kan oppnå dette.

 

 

Flere digitaliseringsprosjekter preges av manglende forankring i virksomhetens helhetlige endrings- og utviklingsambisjon. Som konsekvens får vi ofte digitaliseringsprosjekt som lever sine egne liv der målet blir å få på plass ny teknologi innenfor gitt pris- og tidsramme. Ofte ser vi at formålet med investeringen, i form av lavere kostnader og større konkurransekraft, forsvinner i prosjektets kompleksitet.

En stor del av vår jobb er å forstå kundens virksomhetsambisjoner og gjennom dette kunne håndtere kundens forventninger til den digitale reisen. Å designe en endringsreise der prosjektet får sin naturlige plass, er derfor en av våre viktigeste oppgaver. Like viktig er det å bidra til at våre kunder forstår hva som kreves i form av endringsvilje slik at organisasjonen kan tilpasses de nye digitale mulighetene.

I denne sammenheng er tålmodighet et stikkord. Våre kunder får lære at nytteverdien av digitalisering kommer stegvis, og i takt med kundes realisering av digitaliseringsmulighetene. Denne tankegangen og handlingsmønsteret er viktige elementer i vårt konsept, Harmoni satt i systemTM, der maksimal avkastning for kunden er vår ambisjon.

 

 

Kontakt oss