Strategi og verdier

Strategi og verdier

Våre verdier er konstante - til og med når selskapet endres

 

Accigo er et verdidrevet selskap. Med dette mener vi at vårt felles verdigrunnlag ligger til grunn for hvordan vi arbeider, enten det gjelder våre kunder eller i utviklingen av oss selv. Med utgangspunkt i Business Wellness kan vi sikre attraktive og vellykkede bedrifter med langsiktig lønnsomhet, samt fordele ansvar og forenkle beslutningsprosesser på en effektiv måte internt. Vår bedrift og vårt tilbud kan nok komme til å endres over tid, men verdigrunnlaget er definitiv konstant.

Profesjonalitet

I hvert eneste oppdrag holder vi det vi lover og løser kundens problemer med en kombinasjon av seriøsitet og pasjon. Det er også viktig for oss å bygge et langt og nært forhold til våre kunder som skaper muligheter for optimalisering og effektivisering av forretningsdrift og lønnsomhet. Profesjonalitet er like viktig for oss internt i Accigo, og gjennomsyrer alt fra hvordan vi behandler hverandre til hvordan vi utvikler oss selv og selskapet.

Entreprenørånd

Vi fokuserer på entreprenørsjeler med ønske og evne til å videreutvikle gode ideer til gode forretninger. Vi stagnerer aldri i gamle mønstre eller prosesser, men utvikler oss konstant, skaper verdi, og våger å utfordre dagens praksis – akkurat på samme måte som våre kunder.

Balanse

Vår grunnleggende filosofi Business Wellness har utviklet seg nettopp fra ordet balanse. For oss handler det om å finne en balanse mellom en rekke faktorer – profesjonalitet og entreprenørånd, menneske og bedrift, arbeid og fritid. Et selskap og et menneske i balanse har kraft og mot til å søke forandring og utvikling.

For våre kunder skal alt vi gjør oppleves som Harmoni satt i system™ slik det er beskrevet i formelen  1 + 2 = 3 + 4.

Kontakt oss