BizView

BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognoser, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutningsinformasjon, og via denne løsningen få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer. Gjennom det unike Excel-liknende brukergrensesnittet kan du selv designe relevante løsninger for din virksomhet.

BizView har følgende fokusområder:

  • Moderne web-basert systemstøtte for virksomhetsstyring med funksjonaliteter for budsjett, prognose, rapportering og analyse.
  • Mulighet for at controllers eller andre administratorer kan administrere systemet og utvikle fleksible løsninger på egenhånd.
  • Integrasjon med ulike datakilder og forretningssystem
  • Åpen løsning som ikke låser dataene dine. BizView og BizView Datastore er utviklet spesielt for å hente og lagre data i andre systemer.
  • Kostnadseffektiv løsning med prisgunstig programvare og rask implementering.

Kontakt oss