For Customer Service

Med 365 for Customer Service kan du yte service i verdensklasse over hele linjen. God service bidrar til å bygger en lengre og bedre kunderelasjon sammen med en sterkere lojalitet. Med all nødvendig data tilgjengelig på skjermen kan du yte en mer personlig kvalitetssikker service.

Bruk mindre tid på administrasjon og fokuser på hvordan du proaktivt kan hjelpe dine kunder.

For Customer Service har følgende fokusområder:

  • Gi riktig svar til riktig tidspunkt
  • Interaktivt dashboard med komplett overblikk
  • Raskere service med riktig data tilgjengelig
  • Self-service løsning
  • Bli proaktiv med digital analyse

Kontakt oss