For Field Service

Med 365 for Field Service får du full kontroll ute i felten. Service lokasjoner, utstyr, forebyggende vedlikehold, administrasjon av serviceordre, produkter, planlegging, forsendelser og fakturering. En mobil løsning som gir både brukeren og kunden en større trygghet. Få jobben gjort riktig på første forsøk med 365 for Field Service.

For Field Service har følgende fokusområder:

  • Optimaliser serviceplanen din med effektiv styring
  • Reduser reisetid
  • Bedre leveringstider

Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom service, lager, mekanikere og kunder

Kontakt oss