For Finance and Operations

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations er den neste generasjonens ERP-system. Det er designet for å aktivere hele systemet som en skybasert løsning, så vel som on-premise (lokalt). Ved å jobbe i skyen fungerer Operations enkelt og kostnadseffektivitet, mens du bygger videre på den nyeste teknologien. Med et intelligent brukergrensesnitt som gir tilgang til sanntidsinnsikter og -data kan dine brukere raskt ta korrekte avgjørelser og samtidig øke produktiviteten.

365 for Finance and Operations har en fleksibilitet som gjør at din virksomhet kan vokse i eget tempo og kontinuerlig skalere driften for å dekke dine forretningsbehov.

Noen utvalgte fokusområder i 365 for Finance and Operations:

Finans

  • Komplett og umiddelbar økonomisk innsikt
  • Effektiv oppfølging på utestående fordringer
  • Komplett overblikk for å hjelpe bedriften med strategi og vekst.

Produksjon

  • Effektivisere produksjonen
  • Fleksibilitet i leveringsalternativer
  • Proaktiv administrasjon med komplett overblikk

Varehandel

  • Lever kundeopplevelser som inspirerer til lojalitet
  • Full kontroll fra innkjøp til salg
  • Effektiv administrasjon av produkter og priser

Kontakt oss