Produkter

Produkter

Effektive forretningssystemer og ekspertkompetanse gir langsiktig nytteverdi

I vårt kundepartnerskap er teknologien avgjørende for å kunne oppnå optimal effekt ved bruk av IT. Dette krever en kombinasjon av dyp og bred forretningsforståelse og høy IT-kompetanse. Verktøyene våre er standardsystemer primært basert på Microsoft-teknologi og standard programvare.

Accigos Virksomhetsstyringssystemer – målbare forbedringer i ro og mak

Accigo legger stor vekt på kombinasjonen virksomhetskunnskap og IT-kompetanse, sammen med vår kundestøtte i implementerings-fasen og daglige systemadministrasjon (Accigo Sikkerhet & Progress™). Alt tuftet på vår filosofi og forretningsidé Harmoni Satt i System™, hvor vi benytter vår kompetanse og metodikk for å håndtere endringprosessen (endringsledelse).

Kontakt oss