BI for Dynamics AX

BI for Dynamics AX

Har du Microsoft Dynamics AX - da har du et moderne beslutningsstøtteverktøy for hånden.

Accigo kan hjelpe deg med å legge til de siste byggesteinene som kreves, slik at du enkelt kan ta ut relevante data, og dermed unngå hele det tidkrevende manuelle arbeidet som normalt følger for å produsere de nøkkeltall og KPI’er du trenger.

For mer informasjon kontakter du  oss.

Kontakt oss