ERP

ERP

Komplette forretningssystemer for din virksomhet

Når det er behov for å implementere nye virksomhetskritiske forretningssystemer, ofte omtalt som ERP-systemer, er utfordringen like mye å finne en kompetent partner, som å finne en teknologi som sikrer at man investerer i en fremtidsrettet og livskraftig teknologi.

Skal man lykkes med å digitalisere virksomhetens sentralnervesystem, i form av de virksomhetskritiske verdiskapingsprosesser, er det ikke nok å lede et teknologiprosjekt. Man må også se, og forstå mennesker. Man må videre evne å omsette en organisasjons ambisjoner og visjoner til håndterbare størrelser i form av konkrete forretningsmål og nødvendige endringsprosesser. Man må kunne designe, og lede, endringsprosessene som skal utvikle de menneskelige ressurser, samt optimere både arbeidsprosesser og organisering av ansvar og myndighet. Og ikke minst gjøre ny teknologi tilgjengelig og anvendbar for mennesker slik at man kan realisere de ambisjoner og visjoner som organisasjonen setter seg.

Det er denne filosofien som ligger til grunn når vi i Accigo blir bedt om å bistå virksomheter med det krevende arbeidet det er å digitalisere en virksomhet. Det er denne tilnærmingen vi tror på når vi hjelper virksomheter med å styrke sin konkurransekraft, og å øke sin lønnsomhet. Vi kaller det Harmoni satt i System™.

Kontakt oss