Konsulentselskap

Accigo

Konsulentselskapet med et femtitalls konsulenter hadde behov for bedre oversikt over ressursbruken, håndteringav serviceoppdrag og større prosjekter, samt forenkle og effektivisere timeføringen. Alt dette skulle automatiskkomme med på fakturaer og tilhørende økonomiprosesser.