Norsk Lastbærer Pool (NLP)

Norsk Lastbærer Pool (NLP) leverer en tids- og kosteffektiv totalløsning for retur- og gjenbruksemballasje for Norsk dagligvarebransje. I samarbeid med Accigo har NLP utviklet en digitaliseringsplattform som gjør at NLP fremstår som et av Norges mest gjennomdigitaliserte selskaper. Siden oppstarten har selskapet bidratt til reduksjon av kostander, reduksjon av tidsbruk og redusjon av miljøpåvirkningen for distribusjon av mat på en måte som vekker internasjonal oppmerksomhet.

Vi i Accigo er stolte over å levere komplett sett av tjenester fra rådgivning, via produksjon til forvaltning av NLP sin digitale plattform.