Digital Virksomhetsanalyse

Digital Virksomhetsanalyse

Digital Lead har omfattende kunnskap og erfaring til å utføre virksomhetsanalyser og forstudier fra et IT og forretningsmessig perspektiv. For å gjennomføre dette kreves det at man har et komplett overblikk over virksomheten, IT, omverden, markedssituasjonen og bedriftens mål og visjon. Det er viktig med et helikopterperspektiv før du kan gjennomføre en god analyse. Før oppstarten på et oppdrag vil vi gjennomføre en konkurranse og markedsanalyse. Neste steg i prosessen er at vi setter oss ned med kunden for å lytte til deres tanker og ideer. Deretter gjennomfører vi et antall workshops der vi får frem de virkelige utfordringene kunden har. I steget etter gjennomfører vi en kort analyse som vi siden kompletterer og verifiserer med dybdeintervjuer, som til slutt vil resultere i et roadmap.

Kontakt oss