Accountor

Stålkontroll. Det er stikkordet hos Accountor som i sitt system håndterer over 20 millioner fakturaer og andre regnskapsfunksjoner for hundrevis av ulike selskaper. Ingenting kan gå galt. Sikkerhetskravene er skyhøye.

Det siste tiåret har interessen for outsourcing av fakturering, inkasso, kundefordringer og andre finansielle funksjoner økt jevnt blant bedrifter, store som små.

­– Vi får fler og fler kunder uavhengig av høy- eller lavkonjunktur som ønsker å legge bort denne type tjenester og fokusere på sin egen kjernevirksomhet, sier Bengt Thurn, CIO på Accountor.

– Til nå har vi håndtert dette i et teknisk blandingsmiljø med egenutviklede- og andre systemer. Det har fungert frem til nå, men vi vokser og har gjort det strategiske valget med å satse videre på Microsoft Dynamics AX som grunnleggende systemløsning. Det er pålitelig og kan håndtere store volumer, fortsetter Bengt Thurn.

Forretningssystemene har blitt smartere og har vært igjennom en stor utvikling de siste årene. Jan Mentzer er salgsansvarlig hos Accigo og hjelper Accountor med overgangen til det nye forretningssystemet. Han peker på økt integrasjon mot internett, bedre brukergrensesnitt, smartere forretningsprosesser og økte muligheter til å bruke systemet som et beslutningsstøtteverktøy.

– Dessuten koster driften mindre i dag. Når det kommer til Microsoft Dynamics AX er det blant annet på grunn av bedre utviklingsmiljø, enklere tilpasning, og at det er et åpent system som flere konsulenter kan håndtere samtidig. Dette presser videre ned konsulentkostnadene.

– Det er viktig med et modent system som fungerer i alle land og som kan benyttes av hele konsernet. Vi har behov for trygghet for å kunne kjøre veldig store volumer for våre svenske og internasjonale kunder, sier Bengt Thurn.

Microsoft Dynamics er modulbasert for ulike behov. Accountor bruker først og fremst økonomimodulene, men også logistikkmoduler for enkelte kunder. Framover kan det også bli aktuelt å sette i gang med prosjektmodulen og andre funksjoner. Det som er viktig for bedriften er et integrert og sikkert system.

– Våre kunder skal føle trygghet med at vi håndterer deres prosesser på en sikker og funksjonell pålitelig plattform. Derfor satser vi på Microsoft Dynamics AX, sier Bengt Thurn.