Dataanalyse økte bidrag til forskning

Accigo

Mange av Hjärnfondens givere har historisk vært engangsgivere. Dette betyr at det må være en konstant tilstrømning av nye givere. Å stadig lete etter nye givere krever store ressurser for eksponering. Hvis halvparten av de daværende giverne i stedet bidro en gang til, ville igjen Hjärnfonden kunne øke sitt bidrag til forskningsinstituttene.

  • AI
  • Avansert analyse
  • Datadrevet
  • Transformasjon
  • Innsikt
  • Power BI

Løsning

For å muliggjøre større bidrag til forskning ble det bygd en dataplattform. Den samlet all relevant informasjon, inkludert donorinteraksjoner. I tillegg ble det laget en AI-modell som kunne forutsi sannsynligheten for giversvikt. Deretter visualiserte vi dataene i Power BI-verktøyet for å generere kontinuerlig innsikt angående:

  • Hvilke givere som trenger ekstra oppmerksomhet for ikke å risikere å falle av
  • Hva som engasjerer hver giver mest, og dermed forstå hvilken informasjon som er relevant for hver av giverne
  • Bedre samlet forståelse av givere, for å kunne sette inn langsiktige strategiske tiltak

Resultatet

Ved å bruke donordataene som allerede var tilgjengelige, lærte vi mer om giverne – hva som engasjerer og påvirker. Basert på denne innsikten var vi i stand til å personifisere kommunikasjonen, og skape en bedre forståelse av hvordan Hjärnfonden bør samhandle med sine givere. Dette førte til sterkere forhold med giverne, og mer bistand til forskning.

Kontakt

Vil du vite mer?

Kontakt oss så forteller vi deg mer om dette case og hvordan vi kan hjelpe deg med digitalisering.

Kontaktperson

Spørsmål?