GC Rieber

GC Rieber Salt leverer salt til bl.a. næringsmiddelindustri, veisalting og landbruk. Store volum stiller høye krav til logistikk i form av lagring og distribusjon. GC Rieber digitaliserer sin verdikjede med basis i Microsoft sin Dynamics plattform.

Vi i Accigo er rådgiver for GC Rieber Salt knyttet til design, implementering og utrulling av deres digitale løsninger.