Matmegleren

Hur tar vi till oss ny teknik?

Matmegleren er både grossist og distributør av næringsmidler til det norske dagligvare- og HORECA-markedet. Matmeglerens spesialitet er høy fleksibilitet og skreddersydde løsninger for spesielle behov. Selskapet er kjent for tids- og kosteffektiv distribusjon av alle typer volum, fra stykkgods til hele paller og kombinasjoner. Fra produkter med kort holdbarhet til non food.

Vi i Accigo er stolt over å være leverandør av Matmeglerens komplette digitaliserte logistikkløsning, fra skanning ved mottak til lagring og utskipning. Noe som Matmegleren selv forklarer gir dem «100% kontroll på beholdning, holdbarhetsdatoer, parti, rullering og sporing».

Levert løsningen er basert på Microsoft Dynamics.