Norrenergi

– Jeg merket såvidt overgangen til det nye systemet, det gikk overraskende smidig, uttaler ansatt hos Norrenergi.

Det daværende systemet hadde begynt å forårsake problemer, og manglet snart support. Norrenergi, som hver dag håndterer 60.000 transaksjoner av målinger, trengte en ny løsning på plass snarest. Dette skulle omfatte bedre utviklet beslutningsverktøy og en helt ny integrasjonsplattform.

– Vi hadde forberedte oss på å gå ut med to anbud, men da Accigo kom inn rådet de oss til å slå sammen systembehovene til et enkelt anbud.

 

Les mer om kundcaset her.