SmartRetur

Accigo

Smartretur tilbyr tjenester for håndtering av alle typer retur- og gjenbruksemballasje. Selskapet er etablert i hele Norden, og har internasjonale ambisjoner. Selskapets ledelse har en klar oppfatning av at ders produkt ikke er mulig uten en avansert digial plattform som styrer virksomhetens interne og eksterne prosesser, i form varelogistikk, informasjonslogistikk og beslutningslogistikk.

Smartretur lever etter tre hovedregler:

  • Beste produkt vinner
  • Beste produkt krever de beste folkene
  • En god idé er først god når den er gjennomført og resultatet er som forventet

Vi i Accigo leverer design, produksjon og forvaltning av Smartretur sin sin komplette digitaliseringsplattfrom basert på Microsoft Dynamics. Og vi er stolte av å være del av det teamet som realiserer Smartretur sine visjoner om vekst og kvalitet.