Svenska Röda Korset

Accigo

Komplett virksomhetssystem, ERP, CRM, Integrasjonsplattform, Intranett.

Svenska Röda Korset mottar flere og større krav fra ulike hold, uttaler Niklas Wigren.

«Vårt gamle forretningssystem klarte ikke håndtere kravene fra omverdenen. Gjennom vårt nye helhetsomfattende forretningssystem fra Accigo bindes det hele sammen og man får et samlet grep om pengene».