Historie

Historie

Accigo vokste frem i krisetider

Med årtusenskiftets IT hysteriet og virksomhetssystembransjen friskt i minne, gikk en gruppe management -og IT konsulenter sammen i 2006 for å drøfte hvorfor kunder så ofte er misfornøyd med sin IT-leverandør ved kjøpt IT-løsninger? Hvorfor fungerte en av de eldste nisjene innen IT* slik den gjorde, med stadige overskridelser i kostnad og tid?

Gjennom undersøkelser og intervjuer med bedriftsrådgivere og andre personer som har vært ansvarlige i ulike forretningsprosjekter, utarbeidet gruppen en problemliste med over 300 punkter som ble omarbeidet til løsninger som skulle legge grunnlaget for Accigo. I tillegg til den nevnte liste over bransjens problemer, hadde vi med oss flere hundre års erfaring fra globale (tradisjonell) og svenske (fleksible) konsulentfirmaer innen management og IT.

Målet var klart – Accigo skulle være leverandøren for den bevisste kunden. Accigo skulle inspirere og være en innovatør når det gjaldt implementering av forretningssystemer. Hos Accigo skulle kunden få maksimal avkastning på hver eneste investerte krone.

Med denne kombinasjonen lå forholdene til rette for å kunne hjelpe og motivere våre kunder til å utvikle sin virksomhet ved hjelp av IT-løsninger. Ikke minst i et marked som stadig krever økt effektivitet og hvor forutsetningen aldri slutter å endre seg. Accigo sin forretningsidé Harmoni satt i system™ var dermed født, og har siden vært grunnlaget for våre verdier og leveranser til kundene.

Accigo er en del av Business Wellness Group, som operer med samme bedrifts-filosofi. Klikk her for mer informasjon om vårt konsern og våre søsterselskap.

*) IBM (opprinnelig International Business Machines) solgte det første bedriftsstøttesystemet i det svenske markedet i 1913. 

Kontakt oss