Den digitale oppskriften på økt konkurranseevne.

  • Virksomhetskontroll i sanntid
  • Riktig servicenivå
  • Digitalt dokumentert trygg mat
  • Digital kundeservice
Næringsmiddelindustrien

Konkurranseevne er mer enn pris og produkt

For å være konkurransedyktig i dagligvarebransjen må du se lenger enn til bare gode produkter og gode tilbud. Du må også kunne tilby et servicenivå og en leveringskvalitet som overgår dagligvarehandelens forventninger. I Accigo har vi i mange år hjulpet bedrifter i dagligvarebransjen med å øke konkurranseevnen ved hjelp av skreddersydde digitaliseringsløsninger. Løsninger som dekker hele spekteret fra digitale samarbeidsplattformer til effektiv logistikk og virksomhetsstyring i sanntid.

Noen av kundene våre

Food

Virksomhetskontroll

Få oversikt over hele virksomheten i sanntid

Som en naturlig del av våre digialte virksomhetskritiske løsninger til leverandørleddet dagligvarebransjen finner du selvsagt moderne, effektive og funksjonsrike økononomisystemer som tilfredsstiller regulatoriske krav i de fleste land i verden. Og med de følger markedsledende løsninger for virksomhetsrapportering med KPI’er og OPI’er og det du forøvrig behøver av virksomhetsrapportering. Alt dette sømløst integrert som del av vårt konsept for produsenter og leverandører av dagligvarer til kjeder, forbrukere, storhusholdning og industrien.

Riktig servicenivå

Overgå forventningene

I Accigo har vi gjennom mange år levert digitale løsninger som sikrer at våre kunder skaper konlurransekraft med rett servicegrad gjennom hele verdikjeden. Det betyr at våre digitale løsninger hjelper våre kunder med bl.a. å forvalte kjedeavtaler og bergne grossistetterspørsel på listede produkter.

Våre material ressursplanleggingssystemer omsetter automatisk forventet etterspørsel til produksjons-og innkjøpsbehov som sikrer tilførsel av materialer og ressurser i verdikjeden til rett tid. Våre heldigitale produksjons-, wms og distribusjonsløsninger, basert på de aller nyeste digitale muligheter bidrar på samme måte til kost og tidseffektiv verdiskaping.

Specialister på Azure moln
Trygg mat

Dokumenter hele verdikjeden

Dagens forbrukere er opptatt av pris og tilgjengelighet på varer de har behov for til daglig. Men ikke bare det. Dagens forbrukere etterspør også i stadig større grad produkters miljø- og samfunnsmessige bærekraft i tillegg til dokumentert produktkvalitet. En digital løsningsplatfom fra Accigo sørger for at du som leveranadør til dagligvaremarkedet kan dokumentere opprinnelse, kvalitet, ingredienser og miljøavtrykk digitalt helt frem til forbruker. Det gjør vi gjennom et gjennomgående kvalitetssystem som digitalt logger opprinnelse, hendelser og kvalitetskontroller knyttet til en vares vei gjennom verdikjeden.

Digital (kunde)service

Koronapandemien utløste et generelt ønske i næringslivet om gode digitale løsninger som kan sikre god samhandling og god service i dialog med kunder og forretningspartnere. Ikke helt uventet er Microsoft i markedet med sitt teknologikonsept Power Platform. Denne platformen gir kunder mulighet til kosteffektiv implementering av apper og portaler som gir helt nye muligheter for digital samhandling. Enkle apper med dedikerte egenskaper, som f.eks bestilling av digitale kvalitetsdokumenter, til komplekse samarbeidsapper(-portaler) med funksjonalitet for både operasjonell og strategisk samhandling er nå tilgjengelig for flere enn bedrifter med enorme investeringsbudsjetter. Ta kontakt, og la oss vise deg hvordan Power apps og Power Portals  som informasjonsbærer på toppen av ditt forretningssystem skaper verdi både i form av økt produktivitet og økt omsetning.

KOMPETANSE

Eksperter i næringsmiddelindustrien

Med erfaring fra hundrevis av nasjonale og internasjonale ulike oppdrag har vi full kontroll på næringsmiddelindustrien og de utfordringene og mulighetene som finnes.

Geir Elvestad

  • Trygghetsansvarlig

Idar Overvåg

  • Senior Konsulent
Martine Elvestad

Martine Elvestad

  • Prosjektleder

Knut Flåskjær

  • Senior Konsulent
Kontakt

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å øke konkurranseevnen?

Kontakt oss. Vi forteller gjerne mer om hvordan vi samarbeider med dagligvarebransjen, og hvilke konkrete muligheter vi ser i det nordiske markedet.

GEIR KAN HJELPE DEG VIDERE

Ansvarlig for Food

Hvis du har andre spørsmål, er du velkommen til å kontakte Geir direkte.