Tjenester

Tjenester

Accigos bransje- og virksomhetskunnskap, kombinert med riktige IT-løsninger = Målbare forbedringer, i ro og mak

 

Accigo tilbyr Digitalisering av virksomhetsprosesser. Det som skiller oss i markedet er vårt formål, eller vårt ”Why”, som medførte at vi i 2007 startet Accigo. Vårt begrep Harmoni satt i system™ gjenspeiler arbeidsmåte, tilnærming, forretningslogikk, verktøy og metoder med formål å levere trygge digitaliseringsprosjekt. I vårt partnerskap med våre kunder er det en selvfølge å synliggjøre målbare gevinster, og sikre at vegen til gevinstrealisering er trygg for våre oppdragsgivere.

Produkt- og teknologimessig bygger vi først og fremst løsninger basert på Microsoft Business Suite. Accigo er organisatorisk delt opp i syv fokus- og ekspertområder / forretningsområder. Sammen skaper disse en helhet for våre kunder , og en komplett systemløsning som løser de fleste virksomhetsbehov. F.eks.:

ERP, forretningssystem med ekspertkompetanse innen Microsoft Dynamics AX/365.
CRM, med ekspertkompetanse innen Microsoft Dynamics CRM/365.
Business Intelligence, med ekspertkompetanse innen Microsoft Big Data, Power BI, SQL og Dynamics 365.
Infrastructure, med ekspertkompetanse innen Microsoft sin teknikkplattform, og spesielt koblet til de ovenfor nevnte Microsoft produktområder.
Systems Integration, systemintegrasjon med bl.a. ekspertkompetanse innen Microsoft BizTalk.
Web & Productivity, samarbeidsplattformer med ekspertkompetanse innen Microsoft SharePoint, og andre utvalgte portalkonsepter.
Digital Lead, lederskap innen IT-prosjekt med ekspertkompetanse knyttet til implementering av Microsoft Business Suite-løsninger
Produktivitetscoach, en trygg hånd som alltid er der, helt til gevinsten er realisert.

Kontakt oss