Effektrealisering

Sørg for at du oppnår effektmålene for dine digitale løsninger.

Det er viktig at dine digitale investeringer betaler for seg i form av ønsket effekt.

Med andre ord handler en digital investering om mer enn selve teknologien. Det handler om hvordan løsningen passer inn i virksomheten og hvordan den brukes til å realisere forretningsfordeler. Effektrealisering er viktig, for å sikre at den digitale investeringen lønner seg. Effektmålstyring, gjennom vår samarbeidsmodell Accigo Digital Adoption™, bidrar til både synliggjøring og ikke minst, realisering av gevinstambisjonene som ligger bak beslutninger om økt digitalisering, f.eks:

  • Maksimert digital bruk og digital adopsjon
  • Kontroll over kostnader og brukav  lisenser/applikasjoner
  • At investeringen bidrar til forretningsmessige og operasjonelle fordeler
  • At det utvikles effektmål som følges opp over tid

 

Last ned vår guide!  Fire trinn for å jobbe mer datadrevet  er effektiv organisering - kom i gang med en gang Last ned guiden

Implementer digitale løsninger med lavest mulig risiko

En vellykket digital implementering gir betydelig raskere avkastning

Digitale investeringer må bidra til forretningsfordeler

Ta utgangspunkt i forretningsfordeler når du foretar en digital investering.

Sett effektmål som er målbare

Sørg for at alle effektmålene dine er målbare og at de blir fulgt opp over tid

Kontakta oss

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe med effektrealisering?

Kontakt oss gjerne, så forteller vi deg mer. Både basert på hvordan vi kan hjelpe deg med effektrealisering, men også hvordan vi sikrer sikre prosjekter og tjenester ved hjelp av vårt forretningskonsept Harmoni satt i system™.

  • Vi ser på våre kundeforhold som partnerskap
  • Sammen utfordrer vi gamle strukturer og kjente arbeidsprosesser