Moderniser den digitale plattformen

Sørg for at du har en fleksibel og kostnadseffektiv digital plattform som leverer døgnet rundt.

Er det på tide å vurdere din digitale plattform og sørge for at den dekker dine behov?

I utgangspunktet er all digitalisering basert på at det finnes en trygg og sterk motor som leverer døgnet rundt. For å sikre at motoren oppfyller kravene i virksomheten, må den være kontinuerlig oppdatert og moderne. I dag er en moderne digital plattform i stor grad preget av skytjenester, enten ved å flytte alt til skyen eller gjennom ulike hybride løsninger. Her hos Accigo finnes det et kompetanseknutepunkt hvor vi hjelper organisasjoner med stegvis migrasjon fra der du er via hybride mellomsteg, og frem til den endelige digitale platform som er riktig for din virksomhet. I tillegg til arkitektur og proaktiv prosessledelse (med fokus på prosesseffektivisering gjennom automatisering), tilbyr vi  reviews og rådgiving. Alt for å skape stabile, sikre og brukervennlige løsninger for våre kunder.

  • Plattform-optimering
  • Plattform-migrering
  • Hybrid optimering
  • Driftsoptimering
  •  Smidig og fleksibel
  • Standardisering

IT-arkitektur som bidrar til nytteeffekter

Ved å holde IT-arkitekturen oppdatert og la den tilpasses virksomheten, sørger du for at den bidrar til virksomheten på best mulig måte.

Hybridløsninger senker terskelen

Potensialet i skybaserte tjenester er enormt. Ikke minst når det gjelder skalérbarhet og ledelse. Steget for å fullstendig forlate all sin lokale maskinvare til fordel for sky-løsninger er imidlertid for stort for mange. Derfor velger de fleste selskaper å lage en hybridløsning. På denne måten kan de beholde deler av sin lokale IT-infrastruktur og supplere den med skybaserte tjenester.

Bruk automatiseringens kraft

Det er mange prosesser og oppgaver som kan automatiseres i dag. Med en moderne IT-arkitektur kan du dra nytte av disse mulighetene og dermed frigjøre ressurser som kan brukes til andre ting.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe med å moderniser den digitale plattformen

Kontakt oss gjerne, så forteller vi deg mer. Både basert på hvordan vi kan hjelpe deg med å moderniser den digitale plattformen, men også hvordan vi sikrer sikre prosjekter og tjenester ved hjelp av vårt forretningskonsept Harmoni satt i system™.

  • Vi ser på våre kundeforhold som partnerskap
  • Sammen utfordrer vi gamle strukturer og kjente arbeidsprosesser